SchuldHulpMaatje Noordwijk helpt 100 mensen

SchuldHulpMaatje Noordwijk is in 2017 begonnen met hulp bieden aan mensen die moeite hebben met het bijhouden met hun administratie of problemen hebben met hun financiën. Dat blijkt in een behoefte te voorzien want tot en met eind 2021 hebben er bijna 100 mensen een beroep gedaan op SchuldHulpMaatje Noordwijk.

In 2017 is SchuldHulpMaatje Noordwijk gestart met 4 maatjes en werden direct 9 hulpvragers ondersteund. Eind 2021 waren er 16 Maatjes actief in de plaatsen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Gezamenlijk hebben deze maatjes in 2021 aan 33 mensen hulp geboden en zijn er 27 hulpvragen met succes afgerond.

Problemen met financiën of met de administratie kunnen iedereen treffen. Die kunnen ontstaan door werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De oorzaken zijn heel verschillend. Als je dan het overzicht kwijtraakt of geen mogelijkheden meer ziet om het op te lossen, is het fijn dat er mensen zijn die je kunnen helpen.

Dat kunnen mensen zijn in je eigen kring, maar als je dat niet wilt of niemand hebt die je kan helpen, dan zijn de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje de aangewezen mensen om je te ondersteunen. SchuldHulpMaatjes hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn gecertificeerd.

Heel vaak doen mensen al een beroep op de professionele hulpverlening zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst of Maatschappelijk Werk. SchuldHulpMaatjes bieden dan mentale ondersteuning of helpen bij het aanleveren van gegevens. In die situaties is het fijn dat mensen iemand naast zich weten hen bij kan staan en ruggensteun kan geven.

Een van de laatste maatjes die zich bij SchuldHulpMaatje Noordwijk heeft aangesloten is Jan van Dam uit Noordwijk. Jan heeft in 2021 de cursus bij SchuldHulpMaatje Nederland gevolgd en het certificaat gekregen. Op de foto overhandigt voorzitter Leo Salman de bijbehorende SchuldHulpMaatje-pas aan Jan van Dam.

Nuttige links

Informatieve website voor hulpvragerswww.schuldhulpmaatjenoordwijk.nl
Website van de gemeente Noordwijkwww.noordwijk.nl
Website van de gezamenlijke sociale dienstenwww.voorieder1.nl
Landelijke organisatiewww.schuldhulpmaatje.nl