Contact en procedure

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij bestaande of dreigende schulden kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 1. Via de coördinator E-MAIL:  coordinator@schuldhulpmaatjenoordwijk.nl
 2. Telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur via 06-19103793.

Procedure

 • de coördinator legt onze werkwijze globaal uit aan de hulpvrager. Als er belangstelling is volgt een intake gesprek;
 • tijdens het intake gesprek worden hulpvragen op financieel gebied in kaart gebracht.
  De coördinator geeft tijdens dit eerste gesprek uitleg over de werkwijze en grenzen van de aanpak. De coördinator maakt tot slot afspraken over de termijn waarop opnieuw contact volgt voor een kennismaking met een Maatje;
 • de coördinator zoekt een Maatje dat gekoppeld kan worden aan de hulpvrager en licht hem of haar in. Zodra er een Maatje is gevonden informeert de coördinator de hulpvrager;
 • het Maatje neemt zo snel mogelijk contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak voor een eerste gesprek;
 • de coördinator blijft voor zowel het Maatje, de hulpvrager (als de eventueel betrokken professionele organisatie) de primaire contactpersoon waarop kan worden teruggevallen;
 • het Maatje verleent zijn hulp en diensten aan de hulpvrager voor zover dat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt;
 • zodra de zaken via overzicht en inzicht gaan leiden tot uitzicht en zal het Maatje de hulp en contacten gaan afbouwen;
 • voortdurend wordt door de Maatjes aan de coördinator gerapporteerd over de gang van zaken en de vorderingen

De Stichting Hulp In Noordwijk streeft ernaar u zo duidelijk mogelijk te informeren. Aan de informatie die op deze website kunt u geen rechten ontlenen.