Over ons

MISSIE EN DOELSTELLING

  1. De stichting heeft ten doel: het voorkomen en oplossen van financiële schuld-problematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor SchuldHulpMaatjes in. De SchuldHulpMaatjes zijn gecertificeerd en geregistreerd. Ten behoeve hiervan is de stichting lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

  2. De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

  3. De stichting heeft mede ten doel Fietsmaatjes Noordwijk in stand te houden. De doelstelling van Fietsmaatjes Noordwijk is om mensen die nog graag willen fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten op een zogenaamde duofiets aan te bieden onder begeleiding van een vrijwilliger. Deze duofietsen zijn voorzien van onder meer elektrische trapondersteuning.

  4. De stichting heeft tot doel hulp of ondersteuning te verlenen of advies te bieden aan mensen die in algemene zin hulp nodig hebben op het gebied van welzijn.

Algemene gegevens Stichting Hulp In Noordwijk  (SHIN)
Naam:                                      Stichting Hulp In Noordwijk
Ook genoemd:                       SchuldHulpMaatje Noordwijk
RSIN:                                        857561315                 
Kamer van Koophandel:       68717849

Bestuur van de Stichting:
Voorzitter:                               L.J.G. Salman (Leo)
Secretaris:                               M. van Gemert-Thijssen (Marienelle)
Penningmeester:                   T. van Donk-Geer (Trudy)
Dit is een vrijwilligersbestuur, voor hun diensten ontvangen zij geen vergoeding!

Coördinator:                           A.B.M.C. Beugelsdijk (Adry)

De Stichting Hulp In Noordwijk streeft ernaar u zo duidelijk en zo juist mogelijk te informeren. Aan de informatie die op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

© Stichting Hulp In Noordwijk
Site gemaakt door © MeskerMedia
KvK 68717849 | RSIN 857561315

Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL12 RABO 0319 7932 22 t.n.v. Stichting Hulp In Noordwijk.