CONTACT

CONTACT en procedure

Heeft u behoefte aan ondersteuning  bij bestaande of dreigende schulden kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Contact:

 1. Via de coördinator SchuldHulpMaatje Noordwijk coordinator@stichtinghulpinnoordwijk.nl
 2. Telefonisch bij het parochiesecretariaat St Jeroen en Maria ter Zee. Het parochiesecretariaat is van maandag tot en met vrijdagochtend van 9 – 12 uur bereikbaar  onder nummer
  071-3612590. De medewerkers van het Parochiesecretariaat noteren naam en telefoonnummer en geven dit door aan de coördinator A. Beugelsdijk.

Procedure:

 • De coördinator legt onze werkwijze globaal uit aan de hulpvrager. Indien er belangstelling is volgt een intake gesprek;
 • Tijdens het intake gesprek worden hulpvragen op financieel gebied in kaart gebracht.
  De coördinator geeft tijdens dit eerste gesprek uitleg over de werkwijze en grenzen van de aanpak. De coördinator maakt tot slot afspraken over de termijn waarop opnieuw contact volgt voor een kennismaking met het Maatje;
 • De coördinator zoekt een Maatje die gekoppeld kan worden aan de hulpvrager en licht hem of haar in. Zodra er een Maatje is gevonden informeert de coördinator de hulpvrager;
 • Het Maatje neemt zo snel mogelijk contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak voor een eerste gesprek;
 • De coördinator blijft voor zowel het Maatje, de hulpvrager (als de eventueel betrokken professionele organisatie) de primaire contactpersoon waarop kan worden teruggevallen;
 • Het Maatje verleent zijn hulp en diensten aan de hulpvrager voor zover dat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt;
 • Zodra de zaken via overzicht en inzicht gaan leiden tot uitzicht zal het Maatje de hulp en contacten gaan afbouwen;
 • Voortdurend wordt door de Maatjes aan de coördinator gerapporteerd over de gang van zaken en de vorderingen.

STUUR ONS EEN E-MAIL

De Stichting Hulp In Noordwijk streeft ernaar u zo duidelijk en zo juist mogelijk te informeren. Aan de informatie die op deze website staat kunt u geen rechten ontlenen.

© Stichting Hulp In Noordwijk
Site gemaakt door © MeskerMedia
KvK 68717849 | RSIN 857561315
Stichting Hulp In Noordwijk heeft de ANBI Status